Referance Villages-

Block A- Chhaitana. Banabarada,Haingara, Dopada, Badagan, Manchia,Chhatabarehi, Alanda, Putupada,Tarakor, Sutana, Jakhara, Bangar,Khalakata, Sahukanata, Beladala, Bhimapura, Bhuan, Gadabangor,Mohinipur, Batulibhuan.

Block B- Champahar, Kunja, Jamara, Bhanapur, Kurujanga,Godhanpada, Guhalpur,Abadan, Chhenua, Singharpal, Katakana, Tandahar, Udayakani, Chhenua.

Konark- Beruhan, Konark, Madhipur, Junei alias Ranapada, Mulisahi, Gagapur, Karamanga.

Puri Sadar- Sipasarubali, Sankarpur, Sunamuhain, Rebatiraman, Samanga(1), Atharanala, Gopinathpur alias Routraypur, Balukhanda151,Kharipada, Gadhiapatana, Bhartipur, Bastu, Kashiharipur.

Puri Town- Matitota, Markandeswar Sahi(1), Markandeswar Sahi(2), Dandimala Sahi, Daitapara Sahi, Kundhebenta Sahi, Jhadeswari Sahi, Mangala Ghat, Basuli Sahi, Chundanga Sahi, Dolamandapa Sahi(1), Dolamandapa Sahi(2). Matimandapa Sahi, Gandhi Ghat, Bankimuhan, Gaudabada Sahi, Bali Sahi(1), Bali Sahi(2), SCS Nagar, Lokanatha Ghat, Harachandi Sahi, Baliapanda, Nolia Sahi, Gaudabada Sahi, Manikanika Sahi, Bada Deula Sahi,Kalikadevi Sahi. Talabania, Chakratirtha, Balukhanda(U), Sidhamahabir, Kumuti Patana, Balagandi Sahi.

Future Extension- Alaba, Alanga, Alatunga, Alikia, Alsana, Bagha, Bhikaripada, Bhurunjia, Chakrabarti, Chalisbatia, Dahitakhanda, Dubutara, Gadabhingura, Gaindol, Harekrishnapur, Itibhuan, Kabirajpur, Kadalibari Patana, Kanchisasan, Kantasila, Madhipur, Nakhisahi, Nalihana, Nilakanthapada, Odasmal, Paikerapur, Paniorali, Phanaphana, Podatara, Purusottambalava, Rahangiria, Rendua, Samangara, Saransa, Shirihana, Sundar, Thoraba, Ura, Uttarsarpada.