Draft Comprehensive Development Plan (CDP) for PKDA PURI

Reports Reference Map
Existing Land Use(ELU) Proposed Land Use(PLU)
Report : Volume 1 Block A Block A
Report : Volume-II(A) Block B Block B
Report : Volume-II(B) Konark Konark
Annexure : PKDA Govt Land Puri Sadar Puri Sadar
Annexure : Activity Structure Puri Town Puri Town
      Future Extension Future Extension
Reference Village
Block A : Chhaitana. Banabarada,Haingara, Dopada, Badagan, Manchia,Chhatabarehi, Alanda, Putupada,Tarakor, Sutana, Jakhara, Bangar,Khalakata, Sahukanata, Beladala, Bhimapura, Bhuan, Gadabangor,Mohinipur, Batulibhuan
Block B: Champahar, Kunja, Jamara, Bhanapur, Kurujanga,Godhanpada, Guhalpur,Abadan, Chhenua, Singharpal, Katakana, Tandahar, Udayakani, Chhenua
Konark Beruhan, Konark, Madhipur, Junei alias Ranapada, Mulisahi, Gagapur, Karamanga
Puri Sadar Sipasarubali, Sankarpur, Sunamuhain, Rebatiraman, Samanga(1), Atharanala, Gopinathpur alias Routraypur, Balukhanda151,Kharipada, Gadhiapatana, Bhartipur, Bastu, Kashiharipur
Puri Town Matitota, Markandeswar Sahi(1), Markandeswar Sahi(2), Dandimala Sahi, Daitapara Sahi, Kundhebenta Sahi, Jhadeswari Sahi, Mangala Ghat, Basuli Sahi, Chundanga Sahi, Dolamandapa Sahi(1), Dolamandapa Sahi(2). Matimandapa Sahi, Gandhi Ghat, Bankimuhan, Gaudabada Sahi, Bali Sahi(1), Bali Sahi(2), SCS Nagar, Lokanatha Ghat, Harachandi Sahi, Baliapanda, Nolia Sahi, Gaudabada Sahi, Manikanika Sahi, Bada Deula Sahi,Kalikadevi Sahi. Talabania, Chakratirtha, Balukhanda(U), Sidhamahabir, Kumuti Patana, Balagandi Sahi
Future Extension Alaba, Alanga, Alatunga, Alikia, Alsana, Bagha, Bhikaripada, Bhurunjia, Chakrabarti, Chalisbatia, Dahitakhanda, Dubutara, Gadabhingura, Gaindol, Harekrishnapur, Itibhuan, Kabirajpur, Kadalibari Patana, Kanchisasan, Kantasila, Madhipur, Nakhisahi, Nalihana, Nilakanthapada, Odasmal, Paikerapur, Paniorali, Phanaphana, Podatara, Purusottambalava, Rahangiria, Rendua, Samangara, Saransa, Shirihana, Sundar, Thoraba, Ura, Uttarsarpada